[PUISI] Hina Dina
IDN Times

29 weeks ago

[PUISI] Hina Dina

Telaga raga pekat jelaga

Menuhankan asa terhina dina

Kadung bersua pada pandemik

Langkah ini berpelan penuh ritmis

Di malam semu

Sang Ibu berlagu:

O, Anakku... Jemputlah berkahmu

Di pagi suci

Kala rasi bersembunyi:

O, makhluk ringkih... Takwalah pada Sang Aji

Di siang benderang

Manakala buana melanglang:

ADVERTISEMENT

O, cendala... Tebaslah berang, peraslah sandang

Lalu riuh beriak-riak

Memohonkan uang

Menumbalkan anak

Lalu damai bersuam semai

Memejamkan netra

Menenteramkan suai

Maha Esa jikalau sudi

Sang Fana jikalau tak sudi

Panjatlah pada doa-doa mangkus

Rambahlah pada bakti-bakti terurus

Ridailah masa warsa penjunjung latif

Ampunilah nyawa raga penuh naif